Τι είναι η Υπνοθεραπεία;

Μια κατάσταση χαλάρωσης, στην οποία μπορεί το άτομο να έρχεται σε επικοινωνία με το ασυνείδητό του, λόγω του ότι παρακάμπτεται η συνειδητή σκέψη. Προκαλώντας αλλαγές στο ασυνείδητο, μπορεί και πάλι να λειτουργεί το μυαλό, δηλαδή το ασυνείδητο και το συνειδητό, χωρίς συγκρούσεις. Έτσι το άτομο νιώθει πιο ήρεμο και έτοιμο να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί.

Πώς μπορώ να γίνω μη καπνιστής με την βοήθεια της Υπνοθεραπείας;

Στόχος της υπνοθεραπείας είναι να διευκολύνει το άτομο να ξαναγίνει μη καπνιστής. Το άτομο σταματάει το κάπνισμα σπάζοντας την συνήθεια. Κάθε άνθρωπος μπορεί να μάθει κάτι και μετά να το ξεμάθει και να το ξαναμάθει. Επομένως η Υπνοθεραπεία βοηθάει:

1) στο να δεσμευτεί το άτομο σε μια διαδικασία διακοπής καπνίσματος.

2) στο να επεξεργαστεί τα ασυνείδητα εμπόδια και να εγκαθιδρύσει καινούριες ιδέες που θα διευκολύνουν σημαντικά το άτομο να γίνει μη καπνιστής.

3) στο να εργαστεί ο θεραπευτής και ο πελάτης στην αλλαγή των ιδεών και πεποιθήσεων του σχετικά με την επίδραση του τσιγάρου στην καθημερινότητά του και να βρουν πιο υγιείς εναλλακτικές επιλογές.

Το 80% των καπνιστών επιθυμεί να σταματήσει να καπνίζει, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό τα καταφέρνει, χωρίς βοήθεια. Η υπνοθεραπεία δεν είναι μια μαγική λύση αλλά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα κάποιος/α να σταματήσει το κάπνισμα και να γίνει μη καπνιστής/στρια. Πολλές έρευνες εξάλλου βρίσκουν την υπνοθεραπεία σαν μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείας διακοπής καπνίσματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την τιμή του προγράμματος Διακοπής καπνίσματος;

Το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος έχει διάρκεια 2 εβδομάδων. Η πρώτη συνεδρία είναι η συνεδρία ενημέρωσης, λήψης ιστορικού και ελάττωσης καπνίσματος. Η δεύτερη είναι η συνεδρία διακοπής καπνίσματος και η τρίτη είναι η συνεδρία εμπέδωσης του αποτελέσματος. Ενδιάμεσα υπάρχουν υποστηρικτικές συνεδρίες που γίνονται μέσω διαδικτύου. Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 300 ευρώ.

Το πρόγραμμα δηλαδή περιλαμβάνει:

  • 3 συνεδρίες
  • Υποστηρικτικές συνεδρίες (μέσω Διαδικτύου)
  • Ηχογραφημένη υποστηρικτική συνεδρία

Απαραίτητο για την συμμετοχή κάποιου στο πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος με την Υπνοθεραπεία είναι να θέλει πολύ ο ίδιος να σταματήσει το κάπνισμα.

Το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος με την Υπνοθεραπεία μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.

Επικοινωνήστε με τον ψυχολόγο στο τηλεφωνο: 6986 610 110 ή στο email: stavtzampsy@gmail.com