Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Hellenic American University με υπερηφάνεια παρουσιάζει μια διάλεξη για την Κλινική Ύπνωση από τον Σταύρο Τζαμτζή.

Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 16:00
Τοποθεσία: Online (μέσω Microsoft Teams)
Γλώσσα: Ελληνικά

  • Τι είναι ύπνωση, τι υπνοθεραπεία: βασικοί ορισμοί
  • Σύντομη ιστορική αναδρομή
  • Πεδία εφαρμογής
  • Η υπνοθεραπεία στην πράξη: Υποβολές, Υπνοανάλυση
  • Πρακτική

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:
Ο Σταύρος Τζαμτζής είναι Ψυχολόγος. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας (Α.Π.Θ). Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υπνοανάλυση και την τραυματοθεραπεία μέσω υπνοανάλυσης δημιουργώντας καινοτόμα προγράμματα προσαρμοσμένα στον Ελληνικό πληθυσμό.

Hellenic American University
University Counseling Center
Massalias 10, 1st floor
Phone number: 2103680978