Ομάδα Αυτογνωσίας στη Θεσσαλονίκη

Τι είναι η Ομάδα Αυτογνωσίας

Η Ομάδα Αυτογνωσίας ή Group therapy είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχει ταυτόχρονα ένας ή περισσότεροι θεραπευτές και τα μέλη της ομάδας. Αυτός ο τύπος θεραπείας είναι ευρέως διαδεδομένος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια.

Στην Ομάδα Αυτογνωσίας μπορεί να συμμετέχει κάποιος χωρίς να κάνει ατομική θεραπεία αλλά μπορεί να συμμετέχει και κάποιος που κάνει ατομική θεραπεία, μιας και οι δυναμικές της ομάδας είναι διαφορετικές από αυτές της ατομικής θεραπείας.

Διαφορές Ατομικής Θεραπείας με την Ομάδα Αυτογνωσίας

Η ατομική θεραπεία διερευνά το προσωπικό σας ιστορικό, τις ανασφάλειες, τους φόβους, τις σκέψεις, τα συναισθήματά και τις συμπεριφορές σας. Στο ταξίδι της ατομικής θεραπείας υπάρχει ο θεραπευτής και ο θεραπευμένος. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, αλλά είναι επίσης ένα αρκετά ατομικό ταξίδι.

Στην ομαδική θεραπεία υπάρχουν και άλλα άτομα έτσι δύνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις σκέψεις τους με τα μέλη της ομάδας και να ακούσουν τις σκέψεις των άλλων. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακούσει και να ακουστεί από περισσότερα άτομα.

Τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη Oμάδα Αυτογνωσίας

Επικοινωνία μεταξύ των μελών σε ένα ασφαλές πλαίσιο.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Διερεύνηση τραυμάτων μέσω Ύπνωσης και Υπνοανάλυσης.

Αυτογνωσία.

Οφέλη της Ομάδας Αυτογνωσίας

1. Να διερευνήσουν και να επεξεργαστούν τον τρόπο που σχετίζονται και δημιουργούν δεσμούς με τους άλλους σε ένα ασφαλές πλαίσιο.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός από την φύση του και θέλει να δημιουργεί δεσμούς με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους η ποιότητα των δεσμών που δημιούργησαν με τους σημαντικούς τους ανθρώπους (γονείς ή άτομα που τους μεγάλωσαν), όταν ήταν μικροί, μπορεί να μην χαρακτηριζόταν από ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη και έτσι συνεχίζουν να αναπαράγουν αυτά τα πρότυπα στον τρόπο που σχετίζονται με τους ανθρώπους στην ενήλικη ζωή τους. Στα πλαίσια της Ομάδα Αυτογνωσίας καθώς επικοινωνούν τα μέλη μεταξύ τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και επεξεργασίας του τρόπου και της ποιότητας δημιουργίας δεσμών και σχέσεων.

2. Να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνοι τους.

Η συνάντηση με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα και παρόμοιες δυσκολίες, μπορεί να βοηθήσει να στην συνειδητοποίηση ότι δεν είστε μόνοι.

3. Επικοινωνία με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας.
Συχνά όταν σκεφτόμαστε τα θέματα που μας απασχολούν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά. Όταν τα συζητήσουμε με άλλους και τα εξωτερικεύσουμε είναι πιθανό να νιώσουμε πολύ καλύτερα καθώς μπορούμε τα δούμε από άλλες οπτικές γωνίες επικοινωνώντας με τα μέλη της ομάδας.

4. Περισσότερα κίνητρα για αλλαγή

Στην ομάδα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για αλλαγή καθώς τα μέλη της ομάδας υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται μεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων συζητώντας τις πρακτικές και τα αποτελέσματα αυτών.

Κόστος και Διάρκεια Συναντήσεων

Ομάδα Αυτογνωσίας ΑΘΗΝΑΣ

Η Ομάδα Αυτογνωσίας στην Αθήνα γίνεται με ομάδα 7 – 14 ατόμων. Οι συναντήσεις θα γίνονται μια φορά τον μήνα και η κάθε συνάντηση διαρκεί 4 ώρες από τις 17:00 έως τις 21:00.

Το κόστος των συναντήσεων είναι 80 ευρώ ανά μήνα και πληρώνεται στην κάθε συνάντηση του μήνα.

Ομάδα Αυτογνωσίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ομάδα Αυτογνωσίας στη Θεσσαλονίκη γίνεται με ομάδα 7 – 14 ατόμων. Οι συναντήσεις θα γίνονται 2 φορές τον μήνα και η κάθε συνάντηση διαρκεί 3 ώρες από τις 18:00 έως τις 21:00.

Το κόστος των συναντήσεων είναι 100 ευρώ ανά μήνα και πληρώνεται στην πρώτη συνάντηση του μήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Σταύρος Τζαμτζής & Γεωργία Σαββίδου
Τηλεφωνο: 6934 116 727
email: Georgia.sav@hotmail.com