ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
Εκπαίδευση στην Κλινική Υπνοθεραπεία & Ψυχοθεραπεία.

Επιλέξτε πρόγραμμα εκπαίδευσης:

Professional Hypnotherapy Training

Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Υπνοθεραπεία με Ψυχοθεραπεία.
(Level 1)

Advanced Hypnotherapy Training

Προχωρημένη εκπαίδευση στην Υπνοθεραπεία με Ψυχοθεραπεία.
(Level 2)