Επικοινωνήστε με τον Ψυχολόγο

Σταύρος Τζαμτζής

Ψυχολόγος – Συγγραφέας
Κλινική Ύπνωση – Υπνοανάλυση
Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
Μέλος του General Hypnotherapy Standards Council

Διεύθυνση: Αριστείδου 2, Βότση
Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη 65432

Τηλεφωνο: 6986 610 110

email: stavtzampsy@gmail.com