Ενεργοποίησε τον εαυτό σου, ενεργοποίησε την ευτυχία σου!

Ενεργοποίησε τον εαυτό σου, ενεργοποίησε την ευτυχία σου!

Αντιλαμβανόμαστε συνήθως τη ζωή μας σαν ένα μεμονωμένο σημείο, που δεν συνεχίζεται. Σαν κάθε σημείο να είναι τέρμα ή ένα αδιέξοδο. Για παράδειγμα λέμε συχνά ‘’Θα ήθελα τώρα να ήμουν 10 κιλά πιο αδύνατος’’ ή ‘’θα ήθελα πολύ να έχω σπουδάσει’’ ή ‘’θα ήθελα να είμαι πιο...